"onder" Betekenis | Gratis Dutch Woordenboek | internationale-woordenboek.com
header logo
Terug Naar | Thuis       Search

"

onder

" definitie        
AD 970 X 250

Webster

Engels Woord:

under


Engels Uitspraak:

un•der


Voorzetsel:


Etymologie

(Angelsaksische) onder, voorzetsel en bijwoord; verwant aan (Oudfriese) onder, (Oud-Saksische) undar, (Nederlands) Onder, Duits unter, (Oudhoogduits) untar, (IJslandse) undir, (Zweedse) & (Deens) onder, (Gothic) undar, (Latijn ) infra hieronder, inferieur lager, Sanskriet adhas hieronder. sq. root201. Verlenen Inferior.


Definitie

1. Onder of lager, in de plaats of positie, met het idee van wordt gedekt; lager dan; eronder; - In tegenstelling tot meer dan; zo stond hij onder een boom; het vervoer onder dekking; een kelder loopt onder het hele huis. Vrucht gezet in flessen, en de flessen in de steek gelaten in putten onder water, zal lang blijven. Spek. Worden nu verzameld, gij wateren onder de hemel op één plaats. Milton.

2. Vandaar dat in vele figuratieve toepassingen die kunnen worden aangemerkt als volgt; - (A) de aanduiding met betrekking tot een of ander ding of persoon die superieur is, weegt op, onderdrukt, buigt, regelt, regisseert, invloeden krachtig, of iets dergelijks, in een verhouding van onderwerping, ondergeschiktheid, verplichting, aansprakelijkheid en dergelijke ; zoals men onder een zware last; onder extreme onderdrukking te leven; aan standvastigheid onder de kwaden van het leven te hebben; om geduld op straffe, of onder tegenslagen hebben; zich te gedragen als een christen onder verwijten en verwondingen; onder de pijnen en straffen van de wet; de voorwaarde waaronder komt men op een kantoor; onder de noodzaak van het gehoorzamen van de wetten; onder geloften van kuisheid.

Zowel Joden als heidenen ... allen onder de zonde. (Roman) iii. 9. Dat leidde het omstreden serafijnen oorlog onder uw gedrag. Milton. Die hun Provand Alleen voor het dragen van lasten, en pijnlijke klappen Voor zinken onder hen. (Shakespeare)

(B) de aanduiding met betrekking tot iets dat groter is dan in de rang of graad, in aantal, grootte, gewicht, leeftijd en dergelijke; in een verhouding van minder de grotere van minderwaardigheid, of tekortschieten. Drie zonen hij stervende liet onder leeftijd. Spenser. Geneesmiddelen van kracht soms onder, en soms boven, de natuurlijke verhouding van hun deugd. Hooker. Er zijn enkele honderden parochies in Engeland onder £ 20 per jaar. Swift. Het was een te grote eer voor een man onder een hertog. Addison.

Opmerking: Vandaar dat betekent soms met, of minder dan; als zou hij niet het paard te verkopen onder zestig dollar. Aantal jonge mannen kon nooit de preekstoel te verlaten onder een half dozijn zelfgenoegzaamheid. Swift.

(C) aanduiding relatie tot iets dat er begrepen, dat vertegenwoordigt of aanwijst, dat een cover, voorwendsel, pretentie, en dergelijke levert; als hij hem onder het mom van vriendschap verraden; Morpheus is vertegenwoordigd onder het beeld van een jongen in slaap. Een bemanning die, onder de namen van oude faam ... misbruikt Fanatic (Egyptische) Milton. De heer Hertog kan onder de dubbele capaciteit van een dichter en een goddelijke worden vermeld. Felton. Onder deze kop kan komen in de verschillende wedstrijden en oorlogen tusschen pausen en de wereldlijke vorsten. Celsius Leslie.

(D) minder bijzonder aanduiding van de verhouding van onderworpen, ondergaan verband behandeling en dergelijke; als, een wetsvoorstel in behandeling. Abject en verloren, leggen deze, met betrekking tot de zondvloed, Onder verbazing van hun afschuwelijke verandering. Milton. Onder de wapenen. (Military, a) Opgesteld volledig bewapend en uitgerust. (B) ingeschreven zijn voor militaire dienst; zo, de staat heeft een miljoen mannen onder de wapenen. - Onder canvas. (A, Nautische) verplaatst of voortbewogen door zeilen; - Gezegd van een schip met haar varen, maar vooral van een stoomboot met behulp van haar zeilen alleen, te onderscheiden van een onder stoom. Onder stoom en doek betekent dat een schip wordt met behulp van zowel voortstuwing. (B) (militaire) Voorzien van, of beschut in, tenten. - In geval van brand, blootgesteld aan het vuur van een vijand; deel te nemen in een strijd of algemene engagement. - Onder de voet. Zie Voet , zelfstandig naamwoord - Onder de grond, onder de oppervlakte van de grond. - In het kader van een handtekening, met een handtekening of naam ingeschreven; bekrachtigde of bevestigd door een handtekening. Verleent de tweede Nota onder de loop,Voorzetsel:


Definitie

Onder zeil. (Nautische, a) met anker op, en onder invloed van zeilen; bewogen door zeilen; in beweging. (B) Met zeilen gehesen, hoewel het anker naar beneden. (C) Zelfde als canvas (a) hierboven. Totten. - Onder zin te hebben gehad iemands zin uitgesproken. - Onder de adem, met een lage stem; heel zacht. - Onder de luwte (Nautical), aan de lijzijde; als, in de luwte van het land. - Onder de roos. Zie Rose , zelfstandig naamwoord - Onder water, onder het oppervlak van het water. - Onder manier of onder wegen (nautische), in een voorwaarde om vooruitgang te boeken; zijn begonnen.Bijwoord:


Definitie

In een lagere, onderwerp of ondergeschikte aandoening; onderworpen; - - Voornamelijk gebruikt in enkele idiomatische zinnen; zoals, om onder te brengen, te reduceren tot onderwerping; te onderwerpen; om onder te houden, in onderwerping te houden; controleren; onder gaan, onsuccesvol; falen. Ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid. 1 Cor. ix. 27. De minstreel viel, maar de keten foeman Kon er niet toe brengen zijn trotse ziel onder. Moore.

Opmerking: Onder wordt vaak gebruikt in samenstelling met een werkwoord laagheid of minderwaardigheid in positie of graad aangeven, in de wet genoemd door het werkwoord; zo, om te onderstrepen; te ondermijnen; naar underprop.Bijvoeglijk Naamwoord:


Definitie

Lager in positie, intensiteit, rang of graad; onderwerp; ondergeschikt; - Algemeen in samenstelling met een zelfstandig naamwoord, en geschreven met of zonder het koppelteken; als, een onderstroom; ondertoon; onderdosering; onder-kleding; underofficer; Undersheriff. Onder een valse (dierkunde), een van de veren zich onder de basis van de stekels in de vleugels en de staart van een vogel. Zie afbeelding onder Bird.Ons helpen om onze vertalingen te bewerken! Klik op de icoontjes bewerking te beginnen. Bedankt voor je hulp!AD 728 X 90

Bezoeker Ingang:

Bezoekers zijn van harte welkom om ons te helpen de betekenis van uitbreiding onder. Vul het formulier hieronder om uw definitie, bijvoorbeeld of commentaar toe te voegen.

 

Post Uw Inbreng


 
Vul uw naam in
 
Definitie Voorbeeld Commentaar
 

Bewijzen dat je bent geen machine
Voer de code

Gaat u akkoord met de internationale-woordenboek.com gebruiksvoorwaarden en privacy beleid

 


AD 160 X 600


Dank u voor uw bezoek internationale-woordenboek.com, een gratis online woordenboek met meer dan 200.000 definities van woorden en zinnen. U bent bezoeker 204 op deze pagina. Gelieve te helpen ons de betekenis van uitbreiding onder door een alternatieve definitie of bovenstaande voorbeeld. Gelieve opmerkingen om ons te helpen de site te verbeteren toe te voegen. Er zijn 11 Categorieën voor dit woord. Dit is woord 260893 in ons woordenboek.
Auteursrecht © 2018 | internationale-woordenboek.com | Alle Rechten Voorbehouden
Thuis | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden